Thông tin:

  • Địa chỉ: 95/54 Huỳnh Văn Bánh, F.11, Q.Phú Nhuận, HCM

  • Điện thoại: 0938.057.931

  • Email: [email protected]

  • Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 / 09:00 – 13.00 / 14:00 – 18:00