Trở thành thành viên của LIKANU bạn sẽ ...

Tiếp cận hơn 200 sản phẩm độc quyền với GIÁ SỈ và phân phối trực tiếp nhận 100% lợi nhuận BÁN LẺ.

  RECEIVE FREE IN-DEPTH ONLINE TRAINING ON CONTENT CREATION, PERSONAL BRANDING, TEAM BRANDING, SOCIAL SELLING, AND MORE.

Nhận được đào tạo MIỄN PHÍ chuyên sâu về cách sáng tạo nội dung bán hàng, thương hiệu cá nhân, phát triển đội nhóm kinh doanh 

  GET PAID AS A BRAND AFFILIATE ANYTIME & ANYWHERE WITH A SEAMLESS SOCIAL MEDIA-BASED BUSINESS MODEL.

Được trả lợi nhuận kinh doanh với doanh nghĩa là đối tác kinh doanh với mô hình kinh doanh đơn giản và hiện đại của nền kinh tế tự do và chia sẻ.

  GO ON INCENTIVE TRIPS EVERY YEAR WHENEVER YOU HIT SALES TARGETS.

Du lịch tưởng thưởng hàng năm khi bạn đạt mục tiêu doanh số bán hàng.

  TAKE CONTROL OF HOW MUCH YOU GET PAID AND RECEIVE DAILY AND WEEKLY PAY DIRECTLY TO YOUR ACCOUNT.

Luôn theo dõi và kiểm soát được lợi nhuận kinh doanh tức thời thông qua tài khoản riêng của bạn.

  BECOME A PART OF A STRONG SUPPORT SYSTEM, ONLINE THROUGH OUR 24/7 SUPPORT CHAT, AND OFFLINE THROUGH OUR CORPORATE HOTLINES, CENTERS, AND YEARLY EVENTS.

Nhận được sự hỗ trợ của một hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp qua điện thoại, chat, nhóm Facebook và các sự kiện được tổ chức theo định kỳ tháng/năm.

Bắt đầu bằng cách khám phá KHO TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP
Được tổng hợp và biên soạn bởi LIKANU